Услуги

Премиум почистване

Премиум почистване


68,00 лв.

Премиум PLUS

Премиум PLUS


88,00 лв.

Почистване на Зимни Обувки

Почистване на Зимни Обувки


85,00 лв.

 

Почистване на Чанта - Малък размер (до 20x20cm)

Почистване на Чанта - Малък размер (до 20x20cm)


100,00 лв.

Почистване на Чанта - Среден размер (до 35х35см)

Почистване на Чанта - Среден размер (до 35х35см);


150,00 лв.

Почистване на Чанта - Голям размер (до 50х50см)

Почистване на Чанта - Голям размер (до 50х50см)


200,00 лв.