Продавач-консултант + офис асистент

Във връзка с разрастването на компанията се откриват няколко свободни места в екипа ни. Търсим мотивирани хора с които да продължим своето развитие.

Всичко необходимо ще научите по време на обучението.

Позицията е подходяща и за ученици и студенти.

 

Профил на кандидата:

 • Приятелска личност с добри комуникативни умения 

 • Да може да общува открито, точно и ясно с клиентите

 • Компютърна грамотност
 • Да владее отлично български и английски език

 

Основни задължения:

 • Приемане и издаване на поръчки на клиенти

 • Обработване на пратки

 • Комуникация с куриери при приемане и изпращане на пратки
 • Документално администриране

 • Обработка на документи: фактури, болнични листа и други
 • Грижи се за чистотата на работния обект

 

Предимство е, но не е задължително:

 • Да има опит в обслужването на клиенти

 • Да притежава счетоводни умения

 • Да има опит в представянето на продукти или услуги от висок клас

 

Стартово възнаграждение: 10/час (нето)

Допълнителни придобивки:

 • Карта за градски транспорт

 • Карта за фитнес

 

Работни смени: 

 • Половин работен ден (4 часа)
 • Пълен работен ден (8 часа)

 

Ако отговаряш на изискванията необходими за заемането на длъжността, можеш да кандидатстваш като попълниш въпросника по-долу.