Условия за ползване на услугата - handwash

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ДРЕХИ 

/ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ/

 

Услугата по Ръчно Почистване на Дрехи е достъпна за всички видове дрехи, които имат нужда от почистване и освежаване. Услугата се изпълнява в следните срокове, в зависимост от вида почистване:

 1. Срок за изпълнение на Услугата по Ръчно Почистване на Дрехи – 7 работни дни.

Допълнително заявени от потребителя услуги могат да удължат горепосочените срокове за изпълнение.

 

Сроковете за изпълнение започват да текат от момента, в който дрехите бъдат приети от центъра за обработка, като времето за доставка и транзит не се включва.

В случай на забавяне/удължаване на горепосочените срокове клиентът следва да бъде своевременно уведомен.

 

Процедура по изпълнение на услугата по почистване:

 1. Приемане на дрехите от центъра за обработка.
 2. Заснемане на всеки приет артикул при приемането и сравняване с данните от поръчката. 
 3. В случай, че е налице пълно съвпадение, се извършва процесът по почистване. В случаите, в които поради състоянието на дрехите заявената услуга по почистване няма да има качествен резултат, се осъществява връзка с потребителя за допълнителни уточнения.
 4. Извършват се различните етапи на почистването.
 5. Почистените дрехи се инспектират и се заснемат повторно.
 6. Преди опаковане дрехите се проверяват за отново за гарантиране на перфектни резултати.
 7. Чистите дрехи се опаковат и предават за връщане към потребителя.

 

Предлаганата услуга по почистване и освежаване не представлява реставрация, изграждане, зашиване, лепене и т.н. Услугата е подходяща за дрехи, които са функционално здрави и могат да бъдат носени. Услугата не може да постигне като резултат отстраняване на увреждания по дрехите, следствие на обикновена употреба, като избледняване на цвета на материята, пожълтяване, следи от петна, механично износване на дрехите, копчетата, декоративни елементи и др.

Използват се само и единствено професионални препарати и други продукти за професионална употреба, за да се гарантират отлични резултати.

Дрехите се обработват ръчно и на всеки артикул се обръща внимание спрямо нуждите, за да бъде почистен максимално добре.Въпреки положените усилия и старание, понякога има замърсявания и петна, които не е възможно да бъдат премахнати. Те често са в следствие на некачествени материали, от които са изработени дрехите; упорити замърсявания, които не могат да бъдат отстранени без да се увредят дрехите; предварително третиране на дрехите от клиента, което води до трайно фиксиране на замърсената зона/зони, за което клиентът не е уведомил изрично и не е записано при приемане на поръчката от Втората страна ; и остаряване на материалите, от които са изработени дрехите, в следствие на годините и на обичайната употреба. 

Изпълнителят на услугата  носи отговорност единствено за повреди и увреждания на дрехите, възникнали в процеса на почистване в следствие на некомпетентни, злоумишлени и недобросъвестни действия на търговеца и на неговите служители. Във всички останали случаи Изпълнителят на услугата  не носи отговорност за възникнали повреди и увреждания на дрехите в процеса на почистване, включително обезцветяване, разлепяне, деформация и всяка друга промяна, която може да бъде определена като влошено състояние при сравнение преди/след, резултат от производствени недостатъци на дрехите (включително некачествено ушиване, нискокачествени материали, оцветител за материи и т.н.) или замърсяванията по тях.

Изпълнителят на услугата  не носи отговорност в случаите, в които потребителят по свое желание и инициатива е ограничил получаването на текстови съобщения (СМС) към представения от него телефонен номер за контакт, когато това е довело до невъзможност за осъществяване на връзка с клиента и уведомяване на клиента, че дрехите му са готови за получаване.

Заплащането за услугата по Ръчно Почистване на Дрехи става при получаване на вече почистените дрехи в брой или чрез дебитна/кредитна карта, когато дрехите се получават на място в магазин на “Чисти Обувки” или “handwash”, или посредством наложен платеж, когато дрехите се получават чрез доставка до адрес или до офис на куриер.

В случай че заявеното почистване и/или комплекс от допълнителни услуги са неподходящи предвид естеството и характеристиките на дрехите, представител на „Инсефтифай” ЕООД следва да се свърже с клиента чрез предоставения от него телефонен номер за уточняване на условията на почистването. Всяка корекция от стандартната услуга по почистване  може да доведе до промяна в цената на услугата, за което потребителят се уведомява съответно и за което последният предоставя своето съгласие. В случай, че клиентът откаже корекция на услугата по почистване, дрехите следва да му бъдат изпратени обратно, за което клиентът бива уведомен. Куриерските разноски във връзка с транспортирането на дрехите са за сметка на клиента.

„Инсефтифай” ЕООД има правото да променя цените и условията за услугата по Ръчно Почистване на Дрехи, както и цените и условията за доставка по всяко време без предупреждение. „Инсефтифай” ЕООД има правото да откаже почистването на дрехи, когато бъде преценено, че дрехите няма да могат да бъдат почистени според стандартите за качество. При вече получени в центъра за обработка дрехи, които бъдат върнати без да е изпълнено почистване, потребителят следва да заплати разходите за доставка. Правоотношението по услугата за Ръчно Почистване на Дрехи възниква между клиента и „КлинМи” ЕООД. Всички евентуални претенции, рекламации, възражения и други, произтичащи от услугата по почистване следва да бъдат отнесени от потребителя директно до „КлинМи” ЕООД в качеството му на изпълнител на услугата. Магазин “Чисти Обувки” или “handwash”, не носи отговорност пред потребителя за качеството на изпълнение на услугата по почистване. При случаите на установено несъответствие, клиентът следва да изрази правото си на рекламация в писмен вид, чрез попълването на Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация. Обезщетението по така предявената рекламация се поема от „КлинМи“ ЕООД. Обезщетението, което „КлинМи“ следва да изплати на клиента, се определя самостоятелно при всяка конкретна рекламация, като независимо от последното размерът не може да надвишава 10% от стойността на дрехата, предмет на съответната рекламация. Стойността на дрехата се определя само след предоставяне на документ за покупка от клиента, от който е видна стойността на дрехата, както и, че последната е закупена преди неповече от 365 дни от предоставянето на дрехата за почистване на „Инсефтифай” ЕООД. В случай, че във формуляра за рекламация е посочен повече от 1 (един) артикул, горното важи за всеки един поотделно. 

„КлинМи“ ЕООД не дължи обезщетение в следните случаи:

 • Клиентът не предостави касова бележка или друг документ за покупка;
 • Клиентът предостави касова бележка или друг документ за покупка, от който е видно, че покупката е извършена преди повече от 365 дни от предоставянето на артикула за почистване на „Инсефтифай” ЕООД;
 • Клиентът предостави документ за покупка, от който не може да се определи цената на конкретната дреха, предмет на рекламацията, дори в случай че покупката е направена в рамките на 365 дни от предоставянето на артикула за почистване на „Инсефтифай” ЕООД