Лятна Кампания 2023 - Общи условия

Общи условия на Лятна Кампания 2023 от Чисти Обувки

1. Тази промоция се организира от Чисти Обувки, наричан по-долу „Организатор”.

2. Период на провеждане на промоцията: до 31.08.2023г.

3. Промоцията важи за следните услуги в онлайн магазина или на място във физически магазин:

  • Premium почистване 
  • Premium PLUS почистване
  • Почистване на Зимни обувки

4. Участието в промоцията е обвързано със закупуването на описаните в т.3 услуги, предлагани от Чисти Обувки.

5. Участвайки в тази промоция, участниците се съгласяват да спазват общите условия на сайта, както и общите условия за използване на услугите и да се придържат към описаните общи условия на промоцията.

6. За да се включи в промоцията на Чисти Обувки, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:

6.1. Закупуването на услуга от посочените в т.3:

– Когато потребителя закупи една от изброените в т.3 услуги, получава 1 печат на дигиталната си карта.

– При успешно събиране на 3 печата, може да се възползва от 1бр. безплатно почистване на обувки.

– Услугите могат да бъдат закупени и като единична бройка по време на срока на промоцията.

– Един потребител може да се възползва от 1бр. безплатно почистване еднократно при всяка своя поръчка по време на кампанията, като услугата на най-ниска стойност в поръчката е обект на промоцията.

– Няма ограничение на броя пъти в които един потребител може да събере 3 печата и да се възползва от безплатно почистване по време на кампанията.

 

7. Включвайки се в настоящата промоция, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон или други) за цели, свързани с промоцията.

8. Участниците в промоцията са длъжни да спазват Общите условия на сайта, както и да се придържат към общите условия на промоцията.

9. Като организатор Чисти Обувки си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия на промоцията, без предварително предизвестие.

10. Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Общите условия или форсмажорни обстоятелства.

11. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за претенции на участниците при изтичането на срока на промоцията или по други поводи.

12. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата промоция.

13. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на промоцията или за неполучени безплатни услуги поради форсмажорни обстоятелства.

14. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

15. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в Промоцията се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намеса на компетентни органи.